Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest to stosunkowo łatwa w uzyskaniu forma pomocy, która może być realizowana dla:
1. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
2. osób zatrudnionych na umowę zlecenie

1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 15 681 zł. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 15 681 zł.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej informacji na temat tej formy pomocy oraz sposób jej realizacja znajdą Państwo na stronie ZUS

2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Więcej informacji na temat tej formy pomocy oraz sposób jej realizacja znajdą Państwo na stronie ZUS

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Jeśli chcieliby Państwo zlecić nam usługę polegająca na pełnej obsłudze Świadczenia postojowego, informuję, że koszt takiej usługi wynosi 100 zł netto.
Dodatkowe informacje:
  • jeśli występuje zbieg praw do świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie,
  • świadczenie może być przyznane równolegle z umorzeniem składek ZUS
  • nienależnie wypłacone świadczenie należy zwrócić wraz z odsetkami
  • weryfikacja przychodów podanych we wniosku – współpraca ZUS oraz Szefa KAS.