Paragon z NIP nabywcy - faktura uproszczona

Paragon z NIP nabywcy - faktura uproszczona

Paragony z numerem NIP nabywcy jako faktura uproszczona – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

 

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienie dotyczące zasad wystawiania i uznawania paragonów fiskalnych z NIPem nabywcy jako faktur uproszczonych.

Najważniejsze informacje:

1. Do paragonu z NIP nabywcy do kwoty 450 PLN brutto nie należy wystawiać faktury. Taki Paragon już jest fakturą i wystawienie kolejnej faktury może zostać uznane za osobną transakcję. To samo dotyczy faktury zbiorczej, która może być wystawiona tylko wówczas, gdy odnosi się paragonów z NIPem nabywcy i wartość każdego z nich przekracza 450 PLN

2.Możliwośc korygowania błędnych danych na wystawionych paragonach notą korygującą dotyczy tylko paragonów z NIPem nabywcy i dotyczy tylko niezamierzonych błędów. Według ministerstwa, niezamierzony błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

3. Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy.

4. Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

5. W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

Ponadto co powyżej, w wyjaśnieniach możemy znaleźć ważną informację o obowiązku umieszczania w plikach JPK_VAT faktur uproszczonych (paragonów z NIP nabywcy) u wszystkich podatników w terminie od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to tyle, że każdy kto wydaje swoim klientom paragony z NIPem nabywcy jest zobowiązany od 1 stycznia 2021 do przekazywania kopii tych paragonów do księgowości.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów
https://www.gov.pl/web/finanse/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe