Umorzenie składek ZUS

Umorzenie składek ZUS

Czy Umorzenie składek ZUS jest możliwe?

W związku z wejściem w życie ustawy Tarczą Antykryzysową informuję, że firma JT OFFICE SP Z O. O. rozpoczyna działania polegające na udzielaniu pomocy w skorzystaniu z ulg o których mowa w w/w ustawie. Ze względu na szeroki zakres możliwości, jakie oferuje ustawa, nasza oferta do Państwa będzie kierowana w kilku obszarach oraz w kilku komunikatach.

Dzisiejszy komunikat publikujemy dla Państwa, by rozpisać w punktach najcenniejsze w naszej opinii formy oferowanej pomocy a i zarazem przedstawić szczegóły dotyczące pomocy, o którą Państwo pytacie najczęściej, czyli umorzenie składek ZUS

Ustawa zwana Tarczą Antykryzysową oferuje m. in. pomoc w następującym zakresie:

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych – dofinansowanie z Urzędu Pracy lub na podstawie umowy ze Starostą
2. Dofinansowanie dla podmiotów nie zatrudniających pracowników – na podstawie umowy ze Starostą
3. Bezzwrotna pożyczka – 5.000 zł pod warunkiem utrzymania zatrudnienia
4. Zmiana czasu pracy – a) skrócenia czasu odpoczynku pracownika b) wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracownika c) wprowadzenie innych mniej korzystnych warunków pracy
5. Świadczenia postojowe – postój wynoszący minimum 30 dni
6. Umorzenie składek ZUS

 

Komu przysługuje umorzenie składek ZUS

Przede Wszystkim zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

A co do zasady pomoc ta przysługuje:

1. Przedsiębiorcom – płatnikom składek ZUS, którzy byli zgłoszeni przed 1 lutego 2020 r oraz zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące, właściciele)
2. Przedsiębiorcom, którzy byli zgłoszeni do ZUS przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki ZUS tylko za samego siebie,pod warunkiem, że przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek nie wynosi więcej niż 15.681 zł.
Jeśli spełniają Państwo powyższe warunki do umorzenia składek ZUS i chcieliby Państwo z nich skorzystać, należy wykonać następujące czynności

1. Nie opłacać składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj

2. Zapobiegawczo – opłacający składki tylko za siebie, złożyć deklaracją rozliczeniową ZUS-DRA za marzec 2020 r, w terminie do 10.04.2020 r.
3. Złożenie do ZUS wniosku RDZ nie później jak do 30 czerwca 2020 r.

Jak złożyć wniosek?


Informujemy, że biuro rachunkowe JT OFFICE SP Z O. O. oferuję kompleksową pomoć z uzyskaniu umorzenia składek ZUS w związku z koronawirusem. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.